Oude Ambachten Einighausen

Boerenleven

Op de eerste zondag van augustus kunt U het boerenleven aanschouwen zoals zich dit meer dan 50 tot 100 jaar geleden in Einighausen afspeelde. Het wordt veelal gedemonstreerd door eigen inwoners, voor wie dat toen dagelijks werk was.

Vooral voor graanbewerking is er veel aandacht. Het graan wordt op het veld met zicht en pikhaak of een zichtmachine gemaaid.

Het dorsen gebeurt handmatig met dorsvlegels of met antieke dorsmachines die aangedreven worden met oude motoren en een paardenmanege.
Vele van de gedemonstreerde ambachten zijn nauw bij het werk op de boerderij betrokken. U kunt o.a. de smid, mandenmaker, touwslager, zadelmaker en dorpstimmerman aan het werk zien.

De vrouwen hielden zich in die dagen bezig met het huishouden en handvaardigheden zoals spinnen, weven, verstellen en naaien. Dit is allemaal te zien op onze Oude Ambachten.