2015: 35 jaar Oude Ambachten

Historie

Stichting Oude Ambachten Einighausen organiseert sinds 1980 een jaarlijks terugkerend cultureel historisch evenement.

Het evenement trekt ieder jaar tussen de 7.500 en 12.000 bezoekers. Ruim 200 vrijwilligers uit het dorp maken het presenteren van dit evenement jaarlijks mogelijk.

Volgens de statuten van de stichting worden de opbrengsten van de jaarlijkse Oude Ambachten verdeeld onder de verenigingen van Einighausen en gebruikt om andere culturele projecten in onze gemeenschap financieel mee te ondersteunen.

Stichting Oude Ambachten Einighausen stelt zich tot doel de oude ambachten en gebruiken uit de regio in stand te houden en te bevorderen. We willen het besef van cultuur en historie verankeren in de regionale samenleving.

Er is reeds een hele generatie opgegroeid, die geen enkele weet heeft op welke wijze hun ouders en voorouders in deze regio leefden en hebben gewerkt. We willen de jeugd in onze regio bewust maken van hun afkomst en hen op een toegankelijke wijze kennis laten maken met de ambachten en gebruiken zoals hun voorouders die jarenlang hebben uitgevoerd om in hun dagelijkse levensbehoeften te voorzien. De jaarlijks terugkerende dag van oude ambachten is voor hen een unieke gelegenheid om hiermee kennis te maken.

Daarom is de entree voor de jeugd tot 12 jaar gratis en betalen de andere bezoekers slechts € 5,- om elk gezin in staat te stellen ons evenement te bezoeken.

De ouderen in onze samenleving genieten ieder jaar van het vertellen van hun levensverhalen en het demonstreren van de oude ambachten. Dat dit verbindt mag vanzelfsprekend zijn.

Naast het sociaal bindende karakter van dit evenement zijn de oude ambachten ook van grote waarde gebleken voor het in stand houden van oude ambachten, beroepen, machines en werktuigen.

Veel van de antieke werktuigen zoals dorsmachines, meelmolens, boerenkarren ed. zijn inmiddels door onze stichting gerestaureerd en worden jaarlijks gebruikt om de oude ambachten te demonstreren.

Reacties zijn afgesloten.