Oude Ambachten Einighausen

Einighausen

Einighausen (Einekoeze) staat vanaf het begin van de vijftiende eeuw in de oude geschriften vermeld. Einighausen is oorspronkelijk een agrarische gemeenschap. Het hoorde bij de vrije rijksheerlijkheid Limbricht. Niet ver van Einighausen, nabij Welschenheuvel, vond in juli 1678 een grote veldslag plaats tussen de Franse troepen van Lodewijk XIV en het leger van de Duitse Keizer. Aan de gedeeltelijke verwoesting van het dorp in dit jaar herinnert de naam Brandstraat. In 1799 telde Einighausen 374 inwoners en per 1 januari 1979 waren dat er inmiddels 1389. Het dorp bezit nog tal van oude boerenhoeven met hun typische ingangspoorten.

 

Nadat de gemeente Limbricht werd opgeheven kwam Einighausen in 1982 bij de gemeente Sittard, die in 2001 opging in de fusiegemeente Sittard-Geleen. Het is een grote gemeente (circa 100.000 inwoners), in het westen grenzend aan België en in het oosten aan Duitsland.

Einighausen ligt in het landelijke gebied ten westen van Sittard en ten noorden van Geleen. In dit gebied liggen ook de dorpen Limbricht, Guttecoven, Berg aan de Maas en het natuurgebied de Graetheide. Dit gebied wordt al jaren bedreigd door uitbreiding van enerzijds het stedelijke gebied en anderzijds het industriecomplex Chemelot.

Aantal huizen in 1840: 111
Aantal inwoners in 1840: 542
Aantal huizen in 2013: ca 585
Aantal inwoners in 2014: ca 1390