Oude Ambachten Einighausen

AVG

Privacy verklaring Stichting Oude Ambachten Einighausen

Met ingang van 25 mei 2018 is de Europese General Data Protection Regulation (GDRP) in werking getreden. In Nederland genoemd Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG). Bedrijven moeten vanaf die datum voldoen aan de normen op het gebied van gegevensbescherming en bewaring en tevens aan kunnen tonen hoe ze met persoonsgegevens omgaan.

Stichting Oude Ambachten Einighausen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy verklaring.

Contact gegevens:       Stichting Oude Ambachten Einighausen
                                        Brandstraat 15
                                        6142 AP Einighausen
                                        K.v.K. nr.: 41071392
                                        BTW nr.: NL802719788B01

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Stichting Oude Ambachten Einighausen verwerkt uw persoonsgegevens omdat U gebruik maakt van onze diensten.
Onderstaande gegevens worden door ons verwerkt:

 • Voor en Achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Gevoelige informatie:

 • Stichting Oude Ambachten Einighausen slaat geen gevoelige informatie in de vorm van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, etc. op.

Verstrekking aan derden:

 • Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, of voor commerciële doeleinden gebruikt, tenzij met schriftelijke toestemming van u zelf.

Bewaartermijn:

 • Stichting Oude Ambachten Einighausen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn dan wel op grond van de wet.

Aansprakelijkheid:

 • Stichting Oude Ambachten Einighausen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die U ondervind door gebruik van uw gegevens zonder onze toestemming.

Klachten:

 • Mocht U een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan direct contact met ons op. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Beveiliging:

 • Stichting Oude Ambachten Einighausen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.
 • Al onze systemen worden beveiligd door gebruikersnaam en paswoord.
 • Ons netwerk wordt beveiligd door een firewall.
 • Alle personen van de Stichting Oude Ambachten Einighausen die kennis kunnen nemen van Uw persoonsgegevens hebben geheimhoudingsplicht.