Oude Ambachten Einighausen

Foto’s Spaanse ezelskar

Ezels en ezeldrijver met ‘vracht’ tonen de kar aan het publiek

De ezelskar in vol ornaat

Ezels en ezeldrijver met ‘vracht’ tonen de kar aan het publiek

De zoon van Gerrit en zijn vrouw bevestigen het bordje met de naam en adres van het huis in Spanje op de kar

Veel belangstellenden zijn naar de overdracht komen kijken

Aanbieden van de bijdrage van de verenigingen

Jules en Mien Römers met dhr. en mevr. Kessels

Jules en Mien Römers, dhr. en mevr. Kessels en het bestuur van Stichting Oude Ambachten